Bí mật chính dẫn tới thành công của World Way Capital là đội ngũ làm việc. Thái độ chuyên nghiệp của từng người chính là chìa khóa dẫn tới thành công trên con đường hướng đến một mục tiêu chung.

Đầu tư

Điều kiện và Điều khoản Dịch vụ

Chương 1

World Way Capital thực hiện mọi nỗ lực để bảo mật dữ liệu cá nhân của các đối tác.
Chính sách Bảo mật của World Way Capital đảm bảo quyền xử lý và bảo vệ dữ liệu bằng cách thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh.

World Way Capital rất coi trọng vấn đề bảo mật và sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của nhà đầu tư nhằm bảo đảm sự an toàn của dữ liệu. Dữ liệu của bạn sẽ được chuyển giao và xử lý nghiêm ngặt cho các mục đích hợp pháp và theo luật pháp Canada.

Chính sách này của World Way Capital được ban hành nhằm cung cấp sự bảo vệ cho dữ liệu cá nhân.

Nhằm tránh khỏi tình trạng mất dữ liệu cá nhân và thông tin chung của các đối tác, chúng tôi sẽ tuân thủ mọi yêu cầu về tổ chức và kỹ thuật, cụ thể là kiểm định trên quy mô lớn, kiểm tra và thực hiện các hành động cần thiết khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân của đối tác.

World Way Capital hoàn toàn tôn trọng quyền bảo mật của bạn. Chính sách Bảo mật này diễn giải dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được khi sử dụng bạn sử dụng trang web www.way-capital.com cũng như các tài nguyên và ứng dụng liên quan khác.

Chính sách này không bao hàm các trang web của bên thứ ba. Chính sách này cũng diễn giải cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đã thu thập được khi bạn sử dụng dịch vụ của World Way Capital.

 Chính sách này sẽ thông báo cho bạn biết loại thông tin mà chúng tôi thu thập, chúng tôi chia sẻ thông tin với những ai và vì mục đích gì.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

 

Chính sách 2

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và lý do tại sao

Dữ liệu cá nhân mà World Way Capital thu thập sẽ rơi vào các trường hợp sau đây:

  • Thông tin được cung cấp trên cơ sở tự nguyện
  • Đối tác có thể cung cấp thông tin liên hệ, thông tin tài chính, danh tính và các thông tin khác cho chúng tôi.

 Ngoài ra, tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi:

♦ sử dụng sản phẩm và các dịch vụ của chúng tôi;

♦ đăng ký tài khoản cá nhân với World Way Capital;

♦ đăng ký nhận tin tức của chúng tôi và các bên thứ ba liên quan đến chúng tôi;

♦ đăng ký nhận các tài liệu quảng cáo và bản tin của chúng tôi;

♦ để lại các đánh giá.

Việc sử dụng một số trang web nhất định có thể yêu cầu bạn phải gửi dữ liệu mà bạn có thể cung cấp (ví dụ như chúng tôi có thể hỏi thông tin liên hệ của bạn để tạo tài khoản cá nhân, đăng ký nhận bản tin và thông báo hoặc cho phép bạn gửi các yêu cầu). Bạn sẽ được thông báo rõ ràng về những dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi sẽ yêu cầu và lý do tại sao.

Khi truy cập vào trang web của World Way Capital, các thiết bị của bạn sẽ tự động gửi cho chúng tôi một số thông tin nhất định. Trong một số khu vực pháp lý chẳng hạn như Liên minh Châu Âu, thông tin đó có thể được xem là dữ liệu cá nhân và nằm trong phạm vi của luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

Thông tin mà chúng tôi tự động nhận được có thể bao gồm địa chỉ IP, loại thiết bị, số định danh thiết bị duy nhất, loại trình duyệt, thông tin chung về vị trí (ví dụ như quốc gia hoặc thành phố/khu vực của bạn) và các thông tin khác. Chúng tôi cũng sẽ nhận được thông tin về các tương tác của bạn trên thiết bị với trang web của chúng tôi, bao gồm cả các trang đã ghé thăm và đường dẫn đã nhấn vào.

Việc thu thập dữ liệu cá nhân sẽ cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của mình, họ đến từ đâu và họ quan tâm đến nội dung nào trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích bên trong nội bộ công ty và cải thiện chất lượng trang web của chúng tôi đối với khách truy cập.

Thông tin này được thu thập một phần thông qua các tệp cookie.

 

Chương 3

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các đối tượng sau:

♦ nhóm công ty, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý thông tin (ví dụ như duy trì công việc và bảo mật trang web của chúng tôi) hoặc xử lý dữ liệu cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khác cho các mục đích được nêu rõ trong Chính sách này hoặc tiết lộ cho bạn khi chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn.

 

Chương 4

Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh nào

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý. Các biện pháp mà chúng tôi sử dụng thể hiện mức độ bảo mật tương ứng với các rủi ro liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Đặc biệt là chúng tôi sẽ

♦ lưu giữ dữ liệu cá nhân ở nơi an toàn; thông tin được lưu trữ bằng phương tiện điện tử sẽ được lưu giữ trên các máy chủ được bảo vệ.

♦ sử dụng các đường dẫn đã được mã hóa để chuyển dữ liệu cá nhân nếu có thể.

♦ sử dụng các biện pháp an ninh khác như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ như mật khẩu) và các hệ thống chống truy cập trái phép.

♦ thường xuyên xem lại các quy trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, bao gồm cả các biện pháp an ninh thực tế - giúp chúng tôi chống lại hành động truy cập hệ thống trái phép.

♦ hạn chế nhân viên, người đại diện và những người khác truy cập vào dữ liệu cá nhân, những người có thể yêu cầu xử lý dữ liệu cho chúng tôi và những người bị ràng buộc với chúng tôi về các nghĩa vụ hợp đồng để bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật.

Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ khi cần hoàn thành các quy trình được nêu rõ trong Chính sách này (trừ khi chúng tôi được yêu cầu phải lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài hơn theo luật định). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn và sự cần thiết của dữ liệu sẽ được xem xét theo thời gian.

 

Chương 5

Tranh chấp

Trước khi bạn khiếu nại lên tòa án một tranh chấp giữa bạn và chúng tôi, World Way Capital thì bạn phải gửi yêu cầu (yêu cầu bằng văn bản về biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế) cho chúng tôi trước.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về quyết định của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn.

Trong trường hợp không giải quyết được tranh chấp thì tranh chấp đó có thể được đưa ra tòa án có thẩm quyền để xét xử thêm.