Quan tâm đến các nhà đầu tư, nhà phân tích. Đội ngũ chuyên viên tiếp thị của công ty đã phát triển hoạt động tiếp thị độc đáo giúp kiếm lợi nhuận mỗi ngày. phát triển hoạt động tiếp thị độc đáo, giúp kiếm lợi nhuận mỗi ngày.

Đầu tư

World Way Capital - cơ hội

World Way Capital - cơ hội tận dụng các ý tưởng đầu tư mà nhóm chuyên gia của chúng tôi đã trình bày. Chúng tôi mang đến công nghệ và tính sẵn có với thị trường, trong đó cho phép chúng tôi đầu tư với mức giá phải chăng hơn. Mục tiêu của chúng tôi là kiếm tiền từ các ý tưởng đầu tư chưa tồn tại trước đó. Bạn không cần phải có kiến ​​thức chuyên sâu; bạn chỉ cần làm quen với các đề nghị của chúng tôi là đủ. Hãy chọn những gì phù hợp với bạn.

 • WWC Forex: USD/EUR
  • 1.50%
   Khoản dồn tích
  • 16
   Điều khoản hoạt động
  • $ 20
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • $ 499
   Số tiền đầu tư tối đa
 • WWC Nasdaq: AAPL
  • 1.80%
   Khoản dồn tích
  • 24
   Điều khoản hoạt động
  • $ 500
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • $ 4999
   Số tiền đầu tư tối đa
 • WWC SP: SPX
  • 2.00%
   Khoản dồn tích
  • 32
   Điều khoản hoạt động
  • $ 5000
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • $ 24999
   Số tiền đầu tư tối đa
 • WWC Xetr:DAX
  • 2.20%
   Khoản dồn tích
  • 40
   Điều khoản hoạt động
  • $ 25000
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • $ 49999
   Số tiền đầu tư tối đa
 • WWC DJ:DJI
  • 2.40%
   Khoản dồn tích
  • 46
   Điều khoản hoạt động
  • $ 50000
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • $ 149999
   Số tiền đầu tư tối đa
 • BTC Light (BTC/USD)
  • 2.60%
   Khoản dồn tích
  • 70
   Điều khoản hoạt động
  • BTC 0.005
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • BTC 1.4999
   Số tiền đầu tư tối đa
 • BTC Medium (BTC/USD)
  • 2.80%
   Khoản dồn tích
  • 70
   Điều khoản hoạt động
  • BTC 1.5
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • BTC 4.999
   Số tiền đầu tư tối đa
 • BTC Heavy (BTC/USD)
  • 3.00%
   Khoản dồn tích
  • 70
   Điều khoản hoạt động
  • BTC 5
   Số tiền đầu tư tối thiểu
  • BTC 25
   Số tiền đầu tư tối đa

Lưu ý*

Xin lưu ý rằng hoạt động trong các chương trình đầu tư BTC là các khoản dồn tích mỗi ngày bao gồm cả số tiền nạp.