World Way Capital-н амжилтын үндэс бол баг юм. Хүн бүрийн мэргэжлийн ур чадвар амжилтын түлхүүр болдог нэг зорилгын доорхи.

Хөрөнгө оруулах

Нөхцөл болон Үйлчилгээний нөхцлүүд

1-р бүлэг

World Way Capital хамтрагчийн мэдээллийг хамгаалахын тулд бүхнээ зориулж ажилладаг. World Way Capital-ийн Нууцлалын Бодлого нь мэдээллийг боловсруулах эрх болон аюулгүй байдлыг хамгаалахаа батладаг.

World Way Capital нууцлалын талаар асуудлыг их нухацтай хүлээн авдаг ба нууцлахын тулд бүх хөрөнгө оруулагчидтай зөвшилцөн тохиролцоно. Таны мэдээлэл Канадын хуулиар хууль ёсны үндэслэлтэйгээр шилжүүлэгдэж, боловсруулагдана.

Энэхүү World Way Capital-ийн Бодлого нь хувийн мэдээллийн хамгаалал болон нууцлалыг хангахаар тогтоогдсон

Хувийн болон ерөнхий хамтрагч нарын мэдээллийг алдахаас сэргийлэхийн тулд бид байгууллагын болон техникийн бүх шаардлагуудад нийцүүлэн том хэмжээний аудит, шалгалтууд болон бусад шаардлагатай арга хэмжээг авдаг.

World Way Capital таны нууцлалын эрхийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байна. Энэхүү Хувийн Нууцын Бодлого нь манай www.way-capital.com сайт, холбоотой эх үүсвэрүүдийг болон аппликейшнийг ашиглаж буй хүмүүсийн ямар мэдээллийг цуглуулдаг болохыг тайлбарласан.


Энэхүү Бодлого нь өөр сайтуудтай хамааралгүй. Энэхүү Бодлого нь мөн World Way Capital-ийн үйлчилгээг авч байхад бидний цуглуулсан таны хувийн мэдээллийг хэрхэн ашигладаг талаар тайлбарласан.

Энэхүү Бодлого нь бид ямар төрлийн мэдээллийг хэний болон юуны тулд цуглуулдаг талаар мэдэгдсэн болно.

Хувийн мэдээлэлтэй холбоотой асуух зүйл байвал та манай үйлчлүүлэгчдийг дэмжих хэсэгт хандаж болно.

 

2-р бүлэг

Бид ямар хувийн мэдээлэл цуглуулдаг болон яагаад цуглуулдаг талаар

Доорх ангиллын дагуу World Way Capital-ийн цуглуулсан хувийн мэдээллүүд:

  • Өөрийн санаачлагаар хангасан мэдээллүүд
  • Хамтрагч нь холбоо барих дугаар, санхүүгийн, таних онцгой зүйлс болон бусад мэдээллээр хангаж болно.

Мөн дараах хувийн мэдээллүүдийг авна:

♦ манай бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг авж байхад

♦ World Way Capital-д хувийн хаяг нээхээр бүртгүүлэхэд

♦ манай мэдээ болон бидэнтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн мэдээллийг авахаар биднийг дагахад

♦ манай сурталчилгаа болон мэдээнүүдийг авахаар дагагчийн тоонд байхаар дэмжихэд

♦ сэтгэгдэл үлдээхэд

Тодорхой сайтууд таныг дараах мэдээллүүдийг (жишээлбэл. Хувийн хаяг нээхийн тулд холбоо барих дугаарыг талаар асууж болно, мэдээлэл авахаар дагахад хүсэлт бөглөхийг шаардана) оруулахыг шаардаж болно. Бид таниас ямар мэдээлэл шаардахыг болон яагаад шаардаж буй талаар танд шууд мэдэгдэх болно.

World Way Capital-ийн сайтад байхад таны төхөөрөмж бидэнд тодорхой мэдээллүүдийг автоматаар илгээдэг. Зарим нутагт жишээлбэл, Европод ийм мэдээллүүд нь хууль бус үйлдэл болдог.

Ялангуяа бидний автоматаар хүлээн авдаг мэдээллүүдэд таны IP хаяг, төхөөрөмжийн хэлбэр, төхөөрөмжийн онцгой ID дугаар, хөтөчийн хэлбэр, ерөнхий байрлалын мэдээлэл (жишээлбэл. Таны нутаг, хот эсвэл дүүрэг) болон бусад. Бид таны төхөөрөмжийн бусад сайтуудтай холбоотой мэдээлэл болох орсон сайтууд болон орсон линкүүдийн талаарх мэдээллийг хүлээн авдаг.

Хувийн мэдээлэл цуглуулах нь бидний сайтаар нэвтрэгчдийн талаар, хаанаас холбогдсон болон аль улсыг илүү сонирхож байгаа талаар илүү ойлголт төрүүлдэг. Бид энэхүү мэдээллийг өөрийн компаний доторх анализ хийхэд болон нэвтрэгчиддээ зориулан сайтын чанарыг сайжруулахад ашигладаг.

Мөн энэ мэдээлэл нь күүки файлаар дамжуулан цуглуулагддаг.

 

3-р бүлэг

Хувийн мэдээллийг илрүүлэх

Бид дараах хүмүүст таны мэдээллийг ил болгож болно:

♦ Таны мэдээллийг цуглуулсны дараа манай компаний баг, үйлчилгээ хангагч болон мэдээлэл боловсруулах үйлчилгээ (жишээлбэл. Манай сайтын ажил болон аюулгүй байдлыг хангах) эсвэл энэхүү Бодлогын дагуу өөр ямар нэг аргаар хувийн мэдээллийг боловсруулж хангадаг хамтрагч нарт ил болгоно.

 

4-р бүлэг

Манайд байгаа аюулгүй байдлын хэмжүүрүүд

Бид цуглуулсан мэдээлэл болон боловсруулалтыг бүгдийг нь хамгаалахын тулд техникийн болон зохион байгуулалтын хэмжүүрүүдийг уян хатнаар ашигладаг. Бидний ашигладаг хэмжүүрүүд таны хувийн мэдээллийг боловсруулахад тулгарах бүх аюулуудад хэрэглэдэг. Ялангуяа

♦ хувийн мэдээллийг хамгаалагдсан урьдач нөхцлөөр хадгалах; электроноор хадгалагдсан мэдээллүүд серверүүдэд хадгалагдсан байна.

♦ боломжтой бол хувийн мэдээллээ шифрлэгдсэн линкээр шилжүүлэх

♦ хамгаалалтын хана, баталгаажуулах систем (жишээ нь. Нууц үг) гэх мэт зөвшөөрөлгүй нэвтрэлтээс сэргийлэх бусад аюулгүй байдлын хэмжүүрүүд хэрэглэх.

♦ бидний мэдээллийн цуглуулга, хадгалалт, боловсруулалт болон бодит аюулгүй байдлын хэмжүүрүүдийг зөвшөөрөлгүй нэвтрэлтийн эсрэг хамгаалахын тулд тогтмол шалгах.

♦ манай ажилчид, агентууд, бидэнд боловсруулж өгөхөөр шаардагсад болон бидэнтэй хийсэн гэрээгээр нууцлал болон аюулгүй байдлыг хамгаалахаар үүрэг хүлээсэн хүмүүст хязгаарлагдмал байдлаар мэдээлэл өгнө.

Мэдээлэл хадгалах

Энэхүү Бодлогод зааснаар (хуульд зааснаар илүү удаан хадгалах хүртэл) таны хувийн мэдээлэл биднийг гүйцээх хүртэл хадгалагдах боломжтой. Харин бид таны хувийн мэдээллийг дээр зааснаас илүүг хадгалахгүй ба цаг тутам хэрэгцээтэй үгүйг шалгаж байх болно.

 

5-р бүлэг

Маргаан үүсэхэд

World Way Capital болон өөртэйгөө холбоотой шүүхэд зарга үүсгэхээр шийдэхээсээ өмнө бидэнд хамгийн түрүүнд мэдэгдэх (маргаанаас шийдэлд хүрэхээр бичсэн хүсэлт) ёстой.

Бид таны хүсэлтийг хүлээн авснаас 30 хоногийн дотор өөрсдийн шийдвэрээ мэдэгдэх болно.

Хэрэв шийдэлд хүрэхгүй бол цаад арга хэмжээг авч шүүхэд хүрэх боломжтой.